maanantai 23. lokakuuta 2017

Vuorovaikutustaidot tutoropettajan ja kollegan/työyhteisön kohtaamisessa


Syksyn tutorverkoston koulutuspäivässä 28.8.2017 aiheena oli yhteisö ja vuorovaikutustaidot Teoreettisena viitekehyksenä tässä koulutusmoduulissa oli tarvelähtöinen rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication / NVC), ja sen mukainen empatia, ristiriitojen rakentava käsittely sekä sovittelu.Koulutuksen keskeisiä  teemoja ja tilanteita olivat
· Kollegojen innostaminen ja motivointi
· Muutosvastarinnan kohtaaminen vuorovaikutuksen tasolla
· Näkymättömien rajojen, reviirien jne. tunnistaminen ja niiden madaltaminen / ylittäminen kunnioittavasti
· Ikäpolvi- ja persoonaerojen kohtaaminen niin, että jokaisen vahvuudet ja anti työyhteisölle tulee näkyviin ja mahdolliseksi jakaa
· Kollegiaalisen yhteistyön ja opettajan autonomian ristivaikutuksen tiedostaminen + kohtaaminen
· Tutoropettaja mallina ja tukena myös opettajan ja oppilaan/opiskelijan välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä; pääpaino kuitenkin opettajien välisessä horisontaalisessa vuorovaikutuksessa

Pedagoginen lähestymistapa:
· Tavoitteiden ja käsiteltävien tilanteiden/ongelmien kerääminen osallistujilta päivän aluksi, tavoitteen saavuttamisen seuranta päivän myötä jatkuvana arviona
· Teorian käsittely osallistujien käytännön tilanteiden ja kysymysten kautta
· NVC-lähestymistavan harjoittelua käytännössä, draamatyöskentelyä
· Dialogia sekä työskentelyjen että oman työn reflektoinnin äärellä pienryhmissä ja koko ryhmässä

Lopuksi tutoropettajat pohtivat, miten  vievät oppimansa työyhteisöön.

Kouluttaja on Sari Paavilainen
http://lupaollamina.fi/http://twitter.com/Sari_O

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Opettajien työpajatoimintaa

Herttoniemen yhteiskoulussa järjestetyillä maaliskuisilla tutoropettajien aamukahveill a kuulimme Herykin monipuolisista tutor-käytän...