perjantai 8. joulukuuta 2017

Digiareenan antia

Digioppimisen areena 7.-8.12.2017 (Mari ja Taru osallistujina)  • opeka-kysely opettajille: missä mennään tvt:n osalta
  • Digikilta: webinaareja esim. Matleena Laakson Maksuttomat verkkotyökalut arviointiin ja osallistamiseen tulossa ti 12.12. ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Sivuilla tietopankki, jonne kootaan materiaalilinkkejä. Ilmaisjäsenyys --> saa tiedotteet. 
  • Digikillan kautta tulossa robotiikkakoulutus syksyllä 2018 Riihimäellä (mahdollisesti myös ohjelmointi mukana)
  • Tammikuussa (8.1.2018) tulossa Sanomapron yläkoulun materiaaleihin Ohjaamo. Ohjaamon ideana on, että opettaja voi seurata oppilaan tekemiä digilisätehtäviä ja heidän edistymistään ja osaamistaan niissä.
  • Kopiraittila: tekijänoikeuksista todella paljon materiaalia ja pelejä luokka-asteittain alakoulusta toiselle asteelle. Ilmainen sivusto, ei edellytä tunnuksia/kirjautumistakeskiviikko 15. marraskuuta 2017

Tutorkahvila

Tänään pidimme Tarun kanssa järjestyksessään neljännen tutorkahvilan. Olemme pitäneet kahvilaa aina päivän ensimmäisellä yhteisellä välitunnilla 9.35-9.55 eri viikonpäivinä, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Tänään aiheena olivat jo toista kertaa erilaiset kyselyohjelmat/-sovellukset ja ohjelmoinnin opettaminen luokilla 1-4. Osanotto oli harmittavan vähäinen, mutta paria kollegaa saimme autettua eteenpäin. Työ jatkukoon.

torstai 9. marraskuuta 2017

IT- ja mediapolun työstämistä DSH:ssa

Viime kevään Tutor-tapaamisessa esittelemämme Saksalaisen koulun 1-2-luokkalaisten "IT-Curriculum" saa jatkoa luokkien 3-4 suunnitelmalla. Työn aloitti IT-ryhmän vetäjä, joka on tehnyt hyvää työtä ensimmäisen version kanssa. Tämän jälkeen suunnitelma kerää Office-keskustelussa kommentteja alakoulun opettajilta ja niiden pohjalta mietitään suunnitelmaan muutoksia. Tavoitteena on saada suunitelma hyväksyttyä ensi kevään koko opettajakunnan kouksessa, jolloin se voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2018. Ensi viikolla tunnelmia DSH:n Tutor-kahvilasta.

maanantai 23. lokakuuta 2017

Miten jaksan kaiken, miten johdan itseäni?

Tutorverkosto kokoontui 5.10.2017 Helsingin Uudella yhteiskoululla pohtimaan sitä, miten saada välineitä tutoropettajan yhä vaativampaan tehtävää. Eniten mietitytti se, miten saad aika riittämään kaikkeen. Leo Stranius johdatti tutoropettajia pohtimaan aikaa eri näkökulmista.

Tutorverkosto myös suunitteli tulevaa käytännön tason toimintaansa ja Opetushallituksen jatkorahoituksen verkostoyhteistyötä.Vuorovaikutustaidot tutoropettajan ja kollegan/työyhteisön kohtaamisessa


Syksyn tutorverkoston koulutuspäivässä 28.8.2017 aiheena oli yhteisö ja vuorovaikutustaidot Teoreettisena viitekehyksenä tässä koulutusmoduulissa oli tarvelähtöinen rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication / NVC), ja sen mukainen empatia, ristiriitojen rakentava käsittely sekä sovittelu.Koulutuksen keskeisiä  teemoja ja tilanteita olivat
· Kollegojen innostaminen ja motivointi
· Muutosvastarinnan kohtaaminen vuorovaikutuksen tasolla
· Näkymättömien rajojen, reviirien jne. tunnistaminen ja niiden madaltaminen / ylittäminen kunnioittavasti
· Ikäpolvi- ja persoonaerojen kohtaaminen niin, että jokaisen vahvuudet ja anti työyhteisölle tulee näkyviin ja mahdolliseksi jakaa
· Kollegiaalisen yhteistyön ja opettajan autonomian ristivaikutuksen tiedostaminen + kohtaaminen
· Tutoropettaja mallina ja tukena myös opettajan ja oppilaan/opiskelijan välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä; pääpaino kuitenkin opettajien välisessä horisontaalisessa vuorovaikutuksessa

Pedagoginen lähestymistapa:
· Tavoitteiden ja käsiteltävien tilanteiden/ongelmien kerääminen osallistujilta päivän aluksi, tavoitteen saavuttamisen seuranta päivän myötä jatkuvana arviona
· Teorian käsittely osallistujien käytännön tilanteiden ja kysymysten kautta
· NVC-lähestymistavan harjoittelua käytännössä, draamatyöskentelyä
· Dialogia sekä työskentelyjen että oman työn reflektoinnin äärellä pienryhmissä ja koko ryhmässä

Lopuksi tutoropettajat pohtivat, miten  vievät oppimansa työyhteisöön.

Kouluttaja on Sari Paavilainen
http://lupaollamina.fi/http://twitter.com/Sari_O

torstai 11. toukokuuta 2017

Muutos kouluissa: Mitä tehdään ja miten tehdään?


Yksityiskoulujen tutorverkosto kokoontui maanantaina 8.5.2017 koulutukseen, jonka aiheena oli tällä kertaa muutos. Muutosta lähestyttiin opetussuunnitelman näkökulmasta ja pohdittiin muutoksen vaikutusta opettajan työhön, muutoskulttuuria, muutoksen rakentamista omassa koulussa ja miltä muutosprosessi näyttää tutoropettajan näkökulmasta. Lisäksi päivän aikana käytiin läpi työkaluja
muutoksen rakentamiseen. Päivän kouluttamisesta vastasi Maria Haapaniemi Idema Oy:stä.

Digiareenan antia

Digioppimisen areena 7.-8.12.2017 (Mari ja Taru osallistujina) opeka-kysely opettajille: missä mennään tvt:n osalta Digikilta: we...