tiistai 16. tammikuuta 2018

Oppilasagenttitoiminta käynnistyy

Lokakuun koulutustapaamisessa yksi tutoropettaja kertoi törmänneensä oppilasagenttitoimintaan
Monet meistä tutoropettajista kiinnostuivat aiheesta ja päätimme tutustua omalla ajalla toimintaan 
tarkemmin. Lisäksi suunnittelimme jakavamme kokemuksia, tietoa koulutuksista ja käytänteistä 
yhteisessä fb-ryhmässämme. Loimme yhteystietolistan niistä tutoropettajista, joiden koulut 
mahdollisesti lähtisivät toimintaan mukaan, jotta voisimme tulevaisuudessa luoda yhteisiä 
tapahtumia oppilasagenteille useammasta yksityiskoulusta.

Helsingin yhteislyseo lähti yhtenä kouluna aloittamaan oppilasagenttitoimintaa. Opettajat 
ehdottivat heidän mielestään agenttitoimintaan soveltuvia oppilaita ja myös oppilaat itse 
pystyivät hakeutumaan mukaan toimintaan. Opettaja-agentti Jonna Loimisto haastatteli kaikki 
halukkaat ja toimintaan mukaan ehdotetut oppilaat ja opiskelijat sekä selvitti samalla oppilaiden 
halukkuutta osallistua agenttitoimintaan. Toimintahan on kuitenkin vapaaehtoisuuteen 
perustuvaa. HYLissä saatiin hienot agenttiryhmät sekä peruskouluun että lukioon ja toiminta 
käynnistyi molemmilla asteilla.

IlonaIT:n Riikka Marttinen kävi 19.12. pitämässä HYLissä agenteille aloituskoulutuksen. 
Ajatuksena oli kartoittaa agenttien osaaminen ja kiinnostuksen kohteet sekä suunnitella 
toimintaa koulun tarpeisiin sopivaksi. Koulutuksessa ilahduttavinta oli agenttien halu auttaa 
sekä opettajia että oppilaita digiasioissa.
 
Varsinainen toiminta on vasta alkanut, ja suurin osa toiminnasta on vasta ideointiasteella. 
Tärkein ja ensisijaisin ajatus on kouluttaa kaikki agentit tuntemaan koulun luokkien tekniikka ja 
välineistö. HYL on vastaremontoitu koulu, jossa loputkin luokat siirtyvät keväällä 2018 uusiin 
luokkatiloihin väistötiloista. Uusissa luokkatiloissa tekniikka on uusinta uutta, joiden pedagogiset 
mahdollisuudet tuntuvat lähes rajattomilta. Tärkeintä olisi, että jokainen opettaja pääsisi helposti 
alkuun. Että kuva näkyisi ja äänet kuuluisivat. Opettajille on suureksi avuksi, jos joka luokalla on 
agentti, joka tietäisi, miten luokan kosketusnäytöllinen älytaulu, älytykki, telakka, 
dokumenttikamera, hdmi-jakaja ja äänentoisto toimivat.


Agenttitoiminnan ajatuksena on tarjota teknistä tukea opettajille tunneilla. Lisäksi opettajien 
olisi mahdollista pyytää agentteja oppitunneille avuksi. Lukiossa agentteja tullaan käyttämään 
apukäsinä abittikokeiden alussa. Suunnittelimme myös välituntiklinikkaa kerran viikossa 
pidettäväksi. Silloin agenttimme päivystäisivät koulun kirjastossa, jonne oppilaat, opiskelijat ja 
opettajat voisivat tulla laitehuoliensa, kysymystensä tai koulutustarpeidensa kanssa. Opettaja-
agentti on tapaamisten lisäksi yhteydessä agentteihin whatsapp-ryhmän kautta.


Lukion agentit ovat jo ahkeroineet ja koulun it-avun kanssa he hoitivat 26 uutta chromebookia 
käyttökuntoon viimeisenä koulupäivänä ennen joululomaa. Loman aikana agentit ovat 
ratkaisseet miten chromebookit pystyvät olemaan langattomasti yhteydessä luokkien tykkeihin 
sekä miten chromebookit saa käynnistettyä abittiin. Pääsemme loman jälkeen testaamaan 
näitä juttuja!


On hienoa olla mukana agenttitoiminnassa ja kehittää sitä omalla koululla. Lisäksi hyvän 
tutoropettajaryhmän tuntien toiminnan kehittäminen jatkuu varmasti myös tutorkoulutuksessa 
mukana olevien opettaja-agentti kanssa. Olisi mahtavaa, jos tulevaisuudessa jotkut 
yhteistyöideat toteutuisivat verkostomme yksityiskoulujen agenttien kanssa!

perjantai 8. joulukuuta 2017

Digiareenan antia

Digioppimisen areena 7.-8.12.2017 (Mari ja Taru osallistujina)  • opeka-kysely opettajille: missä mennään tvt:n osalta
  • Digikilta: webinaareja esim. Matleena Laakson Maksuttomat verkkotyökalut arviointiin ja osallistamiseen tulossa ti 12.12. ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen. Sivuilla tietopankki, jonne kootaan materiaalilinkkejä. Ilmaisjäsenyys --> saa tiedotteet. 
  • Digikillan kautta tulossa robotiikkakoulutus syksyllä 2018 Riihimäellä (mahdollisesti myös ohjelmointi mukana)
  • Tammikuussa (8.1.2018) tulossa Sanomapron yläkoulun materiaaleihin Ohjaamo. Ohjaamon ideana on, että opettaja voi seurata oppilaan tekemiä digilisätehtäviä ja heidän edistymistään ja osaamistaan niissä.
  • Kopiraittila: tekijänoikeuksista todella paljon materiaalia ja pelejä luokka-asteittain alakoulusta toiselle asteelle. Ilmainen sivusto, ei edellytä tunnuksia/kirjautumistakeskiviikko 15. marraskuuta 2017

Tutorkahvila

Tänään pidimme Tarun kanssa järjestyksessään neljännen tutorkahvilan. Olemme pitäneet kahvilaa aina päivän ensimmäisellä yhteisellä välitunnilla 9.35-9.55 eri viikonpäivinä, jotta mahdollisimman moni pääsee mukaan. Tänään aiheena olivat jo toista kertaa erilaiset kyselyohjelmat/-sovellukset ja ohjelmoinnin opettaminen luokilla 1-4. Osanotto oli harmittavan vähäinen, mutta paria kollegaa saimme autettua eteenpäin. Työ jatkukoon.

torstai 9. marraskuuta 2017

IT- ja mediapolun työstämistä DSH:ssa

Viime kevään Tutor-tapaamisessa esittelemämme Saksalaisen koulun 1-2-luokkalaisten "IT-Curriculum" saa jatkoa luokkien 3-4 suunnitelmalla. Työn aloitti IT-ryhmän vetäjä, joka on tehnyt hyvää työtä ensimmäisen version kanssa. Tämän jälkeen suunnitelma kerää Office-keskustelussa kommentteja alakoulun opettajilta ja niiden pohjalta mietitään suunnitelmaan muutoksia. Tavoitteena on saada suunitelma hyväksyttyä ensi kevään koko opettajakunnan kouksessa, jolloin se voitaisiin ottaa käyttöön syksyllä 2018. Ensi viikolla tunnelmia DSH:n Tutor-kahvilasta.

maanantai 23. lokakuuta 2017

Miten jaksan kaiken, miten johdan itseäni?

Tutorverkosto kokoontui 5.10.2017 Helsingin Uudella yhteiskoululla pohtimaan sitä, miten saada välineitä tutoropettajan yhä vaativampaan tehtävää. Eniten mietitytti se, miten saad aika riittämään kaikkeen. Leo Stranius johdatti tutoropettajia pohtimaan aikaa eri näkökulmista.

Tutorverkosto myös suunitteli tulevaa käytännön tason toimintaansa ja Opetushallituksen jatkorahoituksen verkostoyhteistyötä.Vuorovaikutustaidot tutoropettajan ja kollegan/työyhteisön kohtaamisessa


Syksyn tutorverkoston koulutuspäivässä 28.8.2017 aiheena oli yhteisö ja vuorovaikutustaidot Teoreettisena viitekehyksenä tässä koulutusmoduulissa oli tarvelähtöinen rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication / NVC), ja sen mukainen empatia, ristiriitojen rakentava käsittely sekä sovittelu.Koulutuksen keskeisiä  teemoja ja tilanteita olivat
· Kollegojen innostaminen ja motivointi
· Muutosvastarinnan kohtaaminen vuorovaikutuksen tasolla
· Näkymättömien rajojen, reviirien jne. tunnistaminen ja niiden madaltaminen / ylittäminen kunnioittavasti
· Ikäpolvi- ja persoonaerojen kohtaaminen niin, että jokaisen vahvuudet ja anti työyhteisölle tulee näkyviin ja mahdolliseksi jakaa
· Kollegiaalisen yhteistyön ja opettajan autonomian ristivaikutuksen tiedostaminen + kohtaaminen
· Tutoropettaja mallina ja tukena myös opettajan ja oppilaan/opiskelijan välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä; pääpaino kuitenkin opettajien välisessä horisontaalisessa vuorovaikutuksessa

Pedagoginen lähestymistapa:
· Tavoitteiden ja käsiteltävien tilanteiden/ongelmien kerääminen osallistujilta päivän aluksi, tavoitteen saavuttamisen seuranta päivän myötä jatkuvana arviona
· Teorian käsittely osallistujien käytännön tilanteiden ja kysymysten kautta
· NVC-lähestymistavan harjoittelua käytännössä, draamatyöskentelyä
· Dialogia sekä työskentelyjen että oman työn reflektoinnin äärellä pienryhmissä ja koko ryhmässä

Lopuksi tutoropettajat pohtivat, miten  vievät oppimansa työyhteisöön.

Kouluttaja on Sari Paavilainen
http://lupaollamina.fi/http://twitter.com/Sari_O

Oppilasagenttitoiminta käynnistyy

Lokakuun koulutustapaamisessa yksi tutoropettaja kertoi törmänneensä oppilasagenttitoimintaan .  Monet meistä tutoropettajista kiinnostui...