maanantai 23. lokakuuta 2017

Miten jaksan kaiken, miten johdan itseäni?

Tutorverkosto kokoontui 5.10.2017 Helsingin Uudella yhteiskoululla pohtimaan sitä, miten saada välineitä tutoropettajan yhä vaativampaan tehtävää. Eniten mietitytti se, miten saad aika riittämään kaikkeen. Leo Stranius johdatti tutoropettajia pohtimaan aikaa eri näkökulmista.

Tutorverkosto myös suunitteli tulevaa käytännön tason toimintaansa ja Opetushallituksen jatkorahoituksen verkostoyhteistyötä.Vuorovaikutustaidot tutoropettajan ja kollegan/työyhteisön kohtaamisessa


Syksyn tutorverkoston koulutuspäivässä 28.8.2017 aiheena oli yhteisö ja vuorovaikutustaidot Teoreettisena viitekehyksenä tässä koulutusmoduulissa oli tarvelähtöinen rakentava vuorovaikutus (Nonviolent Communication / NVC), ja sen mukainen empatia, ristiriitojen rakentava käsittely sekä sovittelu.Koulutuksen keskeisiä  teemoja ja tilanteita olivat
· Kollegojen innostaminen ja motivointi
· Muutosvastarinnan kohtaaminen vuorovaikutuksen tasolla
· Näkymättömien rajojen, reviirien jne. tunnistaminen ja niiden madaltaminen / ylittäminen kunnioittavasti
· Ikäpolvi- ja persoonaerojen kohtaaminen niin, että jokaisen vahvuudet ja anti työyhteisölle tulee näkyviin ja mahdolliseksi jakaa
· Kollegiaalisen yhteistyön ja opettajan autonomian ristivaikutuksen tiedostaminen + kohtaaminen
· Tutoropettaja mallina ja tukena myös opettajan ja oppilaan/opiskelijan välisen vuorovaikutuksen kehittämisessä; pääpaino kuitenkin opettajien välisessä horisontaalisessa vuorovaikutuksessa

Pedagoginen lähestymistapa:
· Tavoitteiden ja käsiteltävien tilanteiden/ongelmien kerääminen osallistujilta päivän aluksi, tavoitteen saavuttamisen seuranta päivän myötä jatkuvana arviona
· Teorian käsittely osallistujien käytännön tilanteiden ja kysymysten kautta
· NVC-lähestymistavan harjoittelua käytännössä, draamatyöskentelyä
· Dialogia sekä työskentelyjen että oman työn reflektoinnin äärellä pienryhmissä ja koko ryhmässä

Lopuksi tutoropettajat pohtivat, miten  vievät oppimansa työyhteisöön.

Kouluttaja on Sari Paavilainen
http://lupaollamina.fi/http://twitter.com/Sari_O

Opettajien työpajatoimintaa

Herttoniemen yhteiskoulussa järjestetyillä maaliskuisilla tutoropettajien aamukahveill a kuulimme Herykin monipuolisista tutor-käytän...