tiistai 27. maaliskuuta 2018

Terveisiä Munkasta: Ideoita yläkoulun matematiikan yksilölliseen oppimiseenOppilaiden suuret osaamiserot on yksi suurimmista haasteista, mitä opettaja kohtaa päivittäin työssään. Kuinka suuret osaamiserot on mahdollista kääntää haasteesta vahvuudeksi?

Viime vuosina olen keskittynyt erityisesti yläkoulun matematiikan opetuksen kehittämiseen.

Matematiikan tunneillani oppilaat voivat edetä omaan tahtiin ja hyödyntää muiden osaamista omassa oppimisessaan. Kaikille samaan aikaan tapahtuvasta opetuksesta olen luopunut kokonaan, koska sopivan etenemistahdin valitseminen on mahdotonta.

Oma roolini on muuttunut tiedon jakajasta oppimisen ohjaajaksi eli eräänlaiseksi oppimisen personal traineriksi.

Omilla oppilaillani on oppikirjan lisäksi käytössään Opi matematiikkaa -sivuston sähköinen oppimateriaali, jossa on yläkoulun matematiikan sisällöt opetettuna lyhyillä videoilla.

Oppilas voi katsoa uuteen asiaan liittyvän teorian ja esimerkit videoilta omalla puhelimellaan, joten laitteiden tai takkuavan netin kanssa ei ole ollut ylimääräistä säätöä.

Alle on listattu videoiden suurimmat hyödyt:
  • oppilas voi katsoa videoita, kun hän haluaa
  • oppilas voi kelata ja katsoa videoita uudelleen
  • myös sairaana tai matkoilla olevat oppilaat saavat opetusta
  • opettajalla jää aikaa ohjata oppilaita aiempaa enemmän yksilöllisesti

Katsottuaan mallia videoilta, oppilas voi harjoitella kyseistä asiaa tekemällä oman kirjansa tehtäviä vihkoon. Osaan aihekokonaisuuksista olen tehnyt myös tehtävät itse.

Tilastot-osion tehtäviin voit tutustua klikkaamalla alla olevaa linkkiä.


Opi matematiikkaa -sivustolla on lyhyin väliajoin Testaa taitosi -osioita, joihin on koottu muutamia tehtäviä edellisten aiheiden keskeisimmistä asioista.

Testien tehtäviin on ratkaisuvideot ja pisteytysohjeet, jotta oppilas voi pisteyttää itse tehtävänsä. Saamiensa pisteiden perusteella oppilas voi arvioida kannattaako hänen vielä kerrata vai mennä eteenpäin.

Testaa taitosi -osiot kehittävät oppilaan itsearviointitaitoa ja arvioinnista tulee osa päivittäistä työskentelyä ilman, että opettajan työmäärä lisääntyy.

Arviointiin olen kehittänyt lisäksi timantteihin ja sähköisiin osaamismerkkeihin perustuvan systeemin. Voit halutessasi tutustua siihen tarkemmin alla olevasta linkistä.


Kun oppilaat voivat edetä omaan tahtiin ja auttaa toisiaan, osaamiserot ovatkin yhtäkkiä ongelman sijaan mahdollisuus. Kaverin auttamisesta on hyötyä niin auttajalle kuin autettavallekin. Muiden auttaminen vahvistaa myös auttajan itsetuntoa.

Julkaisin alkuvuodesta e-kirjan “Opi matematiikkaa teknologian avulla - 5 tapaa hyödyntää digitaalisia välineitä yläkoulun matematiikan opetuksessa”. Voit ladata sen ilmaiseksi alla olevan linkin kautta, mikäli kaipaat vinkkejä teknologian pedagogisesti järkevään hyödyntämiseen opetuksessasi.


Teksti: Ville Sahimaa, Munkkiniemen yhteiskoulu

perjantai 16. maaliskuuta 2018

Terveisiä Maunulasta: historian opettajana ruotsin tunnilla

Jokainen yläkoulun ja lukion opettaja on ensin oman aineensa opiskelija. Esimerkiksi minä olen opiskellut historiaa neljä vuotta ja sitten vasta suorittanut vuoden mittaiset opettajan opinnot. Aineenopettaja on siis oman alansa spesialisti, jonka tiedot muista oppiaineista ovat oman harrastuneisuuden tai lukiokoulutuksen varassa. Kuitenkaan maailma ei jakaudu kiltisti oppiainejaon mukaisiin osioihin ja tarve poikkitieteisyydelle kasvaa.
Tähän kehitykseen on herännyt myös MIT, jonka media labissa lyödään eri aineiden opiskelijat ja tutkijat yhteen. Media labissa ollaan esimerkiksi huomattu, että vaikka insinöörit osaavat rakentaa robotteja ja ohjelmoijat tekoälyjä, he tarvitsevat juristeja pohtimaan tietojenkeruun yksityisyyttä, sosiologeja miettimään ihmisten roolia automatisoituvassa maailmassa ja filosofeja määrittelemään tietoisen älyn rajoja sekä oikeuksia. Myös Suomen uusi opetussuunnitelma tarjoaa peruskoulun oppilaille mahdollisuuden opiskella kahta poikkitieteellistä ilmiötä lukuvuodessa.
Yritämme seurata aikaamme ja välittää oppilaille sekä opiskelijoille kuvaa siitä, että me opettajat olemme laajan yleissivistyksen puolella. Osana tätä yritämme pistäytyä myös toisten oppiaineiden tunneilla. Esimerkiksi kielten opettaja voi tulla yhteiskuntaopin tunnille kertomaan kokemuksistaan kunnallispolitiikasta, matematiikan opettaja voi tulla äidinkielen tunnille perkaamaan punk-musiikin lyriikoita oman harrastuksensa pohjalta ja kuvataiteen opettaja voi laajentaa reaaliaineiden käsittelemistä taiteen avulla.Itseäni pyydettiin ruotsin tunnille puhumaan Ruotsin ja Suomen yhteisestä historiasta sekä sen vaikutuksesta nykyiseen Suomeen. Vaikka aihe oli tuttu, vierailu jännitti. Viimeisestä ruotsin tunnista oli aikaa ja tuntui kummalliselta tulla toisen opettajan reviirille. Vaikka oppiaineiden välisestä yhteistyöstä on puhuttu niin kauan kuin muistan, puhuminen on eri asia kun toisen opettajan luokkaan asteleminen.
Lopulta pistäytyminen sujui mukavissa merkeissä ja puolen tunnin vierailun aikana ehti hyvin käsitellä Ruotsin ja Suomen yhteistä historiaa. Uskon, että opiskelijoille jäi jonkinlainen kuva siitä, miten paljon Suomen menestyksestä – vaikkapa kärkipaikan nappaamisessa Newsweekin maavertailussa – on lopulta kysymys siitä suotuisasta kehityksestä, joka alkoi jo Ruotsin aikana. Lyhyesti sanottuna kysymys on sen asian ymmärtämisestä, että instituutiot ja luottamus kansalaisten kesken tarvitsevat vuosisatoja rakentuakseen oikein.
Miksi siis tätä pistäytymistä ei oltu tehty aikaisemmin, jos kerta pienellä visiitillä perusteltiin sekä ruotsin kielen opiskelemista että luotiin ymmärrystä historian pitkän keston ilmiöistä? Ikävä kyllä koulun rakenteet, se oppiainejako ja ne omat luokat, eivät ohjaa opettajia tekemään yhteistyötä. Myös opettajien työehtosopimus tukee tällä hetkellä mahdollisimman kapeaa oman aineen suorittamista. Rakenteista huolimatta, tai juuri niiden takia, on ilo opettaa koulussa, jossa kollegat jaksavat nähdä vaivaa ja tehdä yhteistyötä.
Kuva: University of Texas Libraries
Teksti: Jere Linnanen

Opettajien työpajatoimintaa

Herttoniemen yhteiskoulussa järjestetyillä maaliskuisilla tutoropettajien aamukahveill a kuulimme Herykin monipuolisista tutor-käytän...